Έργο σε υπόγειο στο Πόρτο Ράφτη ολοκληρώθηκε! Για ακόμη μια φορά, το κύριο πρόβλημα του χώρου ήταν η υγρασία. Το πρόβλημα επιλύθηκε με την εγκατάσταση δύο (2) μονάδων easyFan και ενός (1) ελεγκτή »Push Control» για έλεγχο υγρασίας του χώρου.