ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τα συστήματα που βασίζονται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας προσφέρουν πολύ υψηλή απόδοση, εξοικονόμηση χρημάτων και ασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στη μείωση της εξάρτησης από εξαντλήσιμους συμβατικούς ενεργειακούς πόρους και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ηλιοθερμία

Ο ήλιος αποτελεί τη μοναδική ανεξάντλητη πηγή δωρεάν ενέργειας.

Με τις ηλιοθερμικές εφαρμογές αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια για τη θέρμανση χώρων και για την παραγωγή ζεστού νερού. Υπάρχουν διάφορα είδη ηλιοθερμικών συστήματων που ταξιομούνται ανάλογα με το βαθμό θερμότητας που μπορούν να παράξουν (χαμηλής, μέσης και υψηλής θερμοκρασίας συλλέκτες).

Τα ηλιοθερμικά συστήματα προσφέρουν μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, είναι απολύτως φιλικά προς το περιβάλλον, και είναι κατάλληλα τόσο για οικιακή χρήση όσο και για εγκαταστάσεις με μεγάλες απαιτήσεις για ζεστό νερό όπως ξενοδοχειακές μονάδες, αθλητικά κέντρα, συγκροτήματα κατοικιών, νοσοκομεία, κ.α.

Φωτοβολταϊκά συστήματα

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα χρησιμοποιούνε τη δωρεάν ηλιακή ενέργεια για να παράξουν ηλεκτρική ενέργεια, δίχως να επιβαρύνουν το περιβάλλον. Την παραγώμενη ηλεκτρική ενέργεια, μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε για τις ανάγκες της οικιακής μας κατανάλωσης ή να την διοχετεύσουμε στο ηλεκτρικό δίκτυο κερδίζοντας χρήματα.

Η κύρια διαφορά τους με τα ηλιοθερμικά συστήματα έγκειται στο ότι τα φωτοβολταϊκά μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια απευθείας σε ηλεκτρισμό, ενώ τα ηλιοθερμικά μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια πρώτα σε θερμική και μετέπειτα σε ηλεκτρική.

Τα φωτοβολταϊκά μπορούν να λειτουργήσουν είτε ως αυτόνομα συστήματα ή σε συνδυασμό με άλλες πηγές ενέργειας.

Αντλίες Θερμότητας

Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τις ανάγκες για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, τόσο σε μικρά διαμερίσματα όσο και σε εγκαταστάσεις με τεράστιες ενεργειακές απαιτήσεις.

Ο τρόπος λειτουργίας τους βασίζεται στον αέναος κύκλος συμπίεσης και εκτόνωσης ενός ρευστού, είναι δηλαδή παρόμοιος με εκείνον των ψυκτικών μηχανημάτων (ψυγεία, κλιματιστικά, καταψύκτες).

Ταξινομούνται σε διάφορα είδη (αέρος-αέρος, αέρος-νερού, νερού-νερού, γεωθερμικές), ανάλογα με το ρευστό από το οποίο προσλαμβάνει (ή στο οποίο αποβάλει) την ενέργεια η αντλία θερμότητας σε συγκεκριμένες φάσεις του ψυκτικού κύκλου.

Γεωθερμία

Με τη γεωθερμία εκμεταλλευόμαστε την ενέργεια του υπεδάφους, εξασφαλίζοντας θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Αποτελεί μια από τις καλύτερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αφού προσφέρει εξαιρετικά μεγάλη εξοικονόμηση σε συνεχή βάση, καθότι δεν υπάρχει εξάρτηση από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Τα γεωθερμικά συστήματα εφαρμόζονται σε κατοικίες, εμπορικά κτίρια, ξενοδοχεία, βιομηχανίες,  πισίνες, κολυμβητήρια, κτηνοτροφικές / πτηνοτροφικές μονάδες, μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, θερμοκήπια, κ.α.

Η εταιρία μας συνεργάζεται με τους κορυφαίους οίκους ενεργειακών συστημάτων, παρέχοντας εγγύηση σε όλα τα προϊόντα που εμπορεύεται.

Η βέλτιστη απόδοση ενός συστήματος είναι εφικτή, εφόσον έχει εκπονηθεί η κατάλληλη ενεργειακή μελέτη.

Η άρτια εγκατάσταση καθορίζει τόσο την ασφαλή λειτουργία ενός συστήματος, όσο και την άριστη ενεργειακή του απόδοση.

Τα εξειδικευμένα στελέχη της Alternative Energy Solutions παραμένουν διαρκώς δίπλα σας, για κάθε θέμα τεχνικής υποστήριξης.